50003372

Blade rozdr. ogrod.
FZD 9010

  • Do kruszarek FZD 4005, FZD 4007, FZD 4010, FZD 4018, FZD 4020

Opis

Do kruszarek FZD 4005, FZD 4007, FZD 4010, FZD 4018, FZD 4020